KUNSKAPSBANKEN

DELAD GLÄDJE

 

För att vi tillsammans ska kunna flytta fram positionerna, behöver vi dela med oss av kunskap, erfarenheter och goda idéer. Det här är platsen där det sker.

Ambitionen är att på sikt bygga upp en rik kunskapsbank med dokument, bilder, filmer, presentationer och annat som vi tror att du som är i branschen kan ha glädje och nytta av.

Kontakta Patrik Hammar för inlogg och om du vill bidra med något.

Kunskapsbanken

DELAD GLÄDJE

För att vi tillsammans ska kunna flytta fram positionerna, behöver vi dela med oss av kunskap, erfarenheter och goda idéer. Det här är platsen där det sker.

Ambitionen är att på sikt bygga upp en rik kunskapsbank med dokument, bilder, filmer, presentationer och annat som vi tror att du som är i branschen kan ha glädje och nytta av.

Kontakta Patrik Hammar för inlogg och om du vill bidra med något.

Kunskapsbanken