För Säker Vårdmiljö är Hot och våld är vårt nästa fokusområde. Akut- och ambulanssjukvård, primärvård, psykiatri, beroendevård, vård av äldre och dementa är verksamheter i regionerna som är särskilt utsatta.

Här finns en problembild som kräver tydliga säkerhetsrutiner och handlingsplaner, men Vårdsverige saknar ännu en gemensam grund för hur frågorna ska hanteras. Hur ska exempelvis medarbetaren veta vad som är rätt agerande när en hotfull situation uppstår, eller vilka hänsyn måste tas vid vård en patient som är hotad? 

En arbetsgrupp med representanter från fem regionen har bildats. Intresserad av delta? Välkommen att kontakta Patrik Hammar. 

För Säker Vårdmiljö är Hot och våld är vårt nästa fokusområde. Akut- och ambulanssjukvård, primärvård, psykiatri, beroendevård, vård av äldre och dementa är verksamheter i regionerna som är särskilt utsatta.

 

Här finns en problembild som kräver tydliga säkerhetsrutiner och handlingsplaner, men Vårdsverige saknar ännu en gemensam grund för hur frågorna ska hanteras. Hur ska exempelvis medarbetaren veta vad som är rätt agerande när en hotfull situation uppstår, eller vilka hänsyn måste tas vid vård en patient som är hotad? 

En arbetsgrupp med representanter från fem regionen har bildats. Intresserad av delta? Välkommen att kontakta Patrik Hammar. 

PÅGÅENDE ARBETEN

Riktlinjer och kompetenskrav avseende hot och våld i svenska regioner.


Arbetsgruppen sammanställer ett kravdokument som ska fastställa riktlinjer regionernas behov av kompetens för att hantera hot och våld.

Arbetet ska leda till dokumenterade och nationellt förankrade kompetenskrav för vårdpersonal. Tillsammans ska vi också sätta ramar för vad en grundläggande utbildning kring Hot och våld inom vården ska innehålla.

Grundläggande utbildning – Hot och våld inom vården


Med de nya riktlinjerna som grund kommer produktionen av en ny grundläggande utbildning att produceras under 2022.

PÅGÅENDE ARBETEN

Riktlinjer och kompetenskrav avseende hot och våld i svenska regioner.

Arbetsgruppen sammanställer ett kravdokument som ska fastställa riktlinjer regionernas behov av kompetens för att hantera hot och våld.

1Grundläggande utbildning – Hot och våld inom vården

Med de nya riktlinjerna som grund kommer produktionen av en ny grundläggande utbildning att produceras under 2022.