[2020-09-18]

Säker Vårdmiljö är fortfarande en del av Peritum AB, men allt eftersom verksamheten utvecklas, växer samtidigt behovet av egna kommunikationskanaler. I somras lanserade vi den här webbplatsen, nu vår sida på LinkedIn – linkedin.com/company/säker-vårdmiljö

Här berättar vi om vad vi har på gång och delar med oss av vår omvärldsbevakning. Går in och tryck på följknappen!