[2020-09-10]

Flera regioner har fortfarande reserestriktioner kopplade till coronakrisen. Startmötet för arbetsgruppen för Hot och våld har därför flyttats fram. Nytt datum är den 2 februari 2021. Vi kommer då påbörja arbetet med att utveckla en gemensam praxis kring grundläggande kunskap om hot och våld i vården. Målet är att ta fram dokumenterade och nationellt förankrade kompetenskrav för vårdpersonal. Tillsammans ska vi också sätta ramar för vad en grundläggande utbildning ska innehålla.  Värd för mötet är Region Sörmland. I arbetsgruppen ingår för närvarande region Skåne, Blekinge, Norrbotten, Sörmland och Örebro. Fler regioner är välkomna att ansluta.

Plats: Mälarsjukhuset i Eskilstuna. Entré 9, Sveavägen.

Hålltider:

8:30 Samling (kaffe och frukostmacka)

9:00 Inledning av dagen

12:00 Lunch

16:00  Avslutning

Frågor?  Patrik Hammar 070 859 75 26, patrik.hammar@peritum.se

Mälarsjukhuset i Eskilstuna, Region Sörmland. Foto: Wikipedia.