En brand i vårdmiljö kan väldigt snabbt få stora konsekvenser. Personalens kunskap och agerande är ofta helt avgörande. Lagen om skydd mot olyckor är solklar: byggnadens ägare ska vidta de åtgärder som krävs för att förebygga eller minimera skador vid brand. Det innebär både att arbetsplatsen ska vara rätt utrustad och att personalen har rätt kunskap.

En brand i vårdmiljö kan väldigt snabbt få stora konsekvenser. Personalens kunskap och agerande är ofta helt avgörande. Lagen om skydd mot olyckor är solklar: byggnadens ägare ska vidta de åtgärder som krävs för att förebygga eller minimera skador vid brand. Det innebär både att arbetsplatsen ska vara rätt utrustad och att personalen har rätt kunskap.

VAD VI HAR GJORT

Vi har tagit fram en grundläggande brandskyddsutbildning för svenska regioner. Kravställningen har tagits fram av arbetsgruppen med ämnesexperter.

Fokus i utbildningen läggs på det förebyggande arbetet och att medarbetaren i största möjliga mån själv ska anmäla och åtgärda brister i brandskyddet. Om det trots allt börjar brinna, är uppmaningen att vara aktiv och själv försöka släcka.

Ett av utbildningens mål är att engagera och motivera kursdeltagarna. Många av de traditionella pekpinnarna har lagts åt sidan. Upplevelsen ska i stället närma sig den som en engagerad brandskyddsexpert skulle kunna ge på arbetsplatsen. Den personen är i utbildningen brandingenjör Malin Tindberg som i sin roll ger pedagogisk vägledning i olika miljöer och situationer.

Att gå igenom den digitala utbildningen tar ca 30 minuter och den följs av ett kunskapstest.

Uppdateringar sker kontinuerligt.

VAD VI HAR GJORT

Vi har tagit fram en grundläggande brandskyddsutbildning för svenska regioner. Kravställningen har tagits fram av arbetsgruppen med ämnesexperter.

Fokus i utbildningen läggs på det förebyggande arbetet och att medarbetaren i största möjliga mån själv ska anmäla och åtgärda brister i brandskyddet. Om det trots allt börjar brinna, är uppmaningen att vara aktiv och själv försöka släcka.

Ett av utbildningens mål är att engagera och motivera kursdeltagarna. Många av de traditionella pekpinnarna har lagts åt sidan. Upplevelsen ska i stället närma sig den som en engagerad brandskyddsexpert skulle kunna ge på arbetsplatsen. Den personen är i utbildningen brandingenjör Malin Tindberg som i sin roll ger pedagogisk vägledning i olika miljöer och situationer.

Att gå igenom den digitala utbildningen tar ca 30 minuter och den följs av ett kunskapstest.

Uppdateringar sker kontinuerligt.

Trailer webbutbildning: Säker Vårdmiljö – Brand.

Trailer webbutbildning: Säker Vårdmiljö –
Brand

PÅGÅENDE ARBETEN

Grundläggande brandskyddsutbildning v3.5

En uppdaterad version av den grundläggande brandskyddsutbildningen kommer att publiceras under 2021.

Grundläggande brandfarlig vara v1.0

Vi arbetar samtidigt med att ta en grundläggande utbildning för hantering av brandfarlig vara. Utbildningen riktar sig till alla regionanställda som hanterar handsprit, brandfarliga gaser med mera i sin vardag.

Riktlinjer brandskyddskompetens

Arbetsgruppen sammanställer ett kravdokument som ska fastställa riktlinjer regionernas brandskyddskompetens. Arbetet ska leda till dokumenterade och nationellt förankrade kompetenskrav för vårdpersonal.